Splošni uporabniški pogoji za www.testipnevmatik.com

1. člen - Ponudnik storitev in stik

Ponudnik storitev www.testipnevmatik.com je

Delticom AG
Brühlstraße 11
30169 Hannover

Dosegljivi smo na:

Telefon: +49 (0) 511 87 98 92 80 (pon. pet. 7.00-22.00 ure)
Telefaks: +49 (0) 511 87 98 90 71
E-pošta: info@delti.com
Splet: www.delti.com

Informacije o podjetju

Predsednik nadzornega sveta: Rainer Binder
Upravni odbor: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer 
Sedež družbe: Hannover
Registrsko sodišče: AG Hannover HRB 58026
ID za DDV: DE 812759861

2. člen - Veljavnost

(1) www.testipnevmatik.com nagovarja uporabnike in ostale, ki želijo biti prek spleta obveščani o pnevmatikah. Uporabniki strani prejmejo brezplačne ocene in mnenja o pnevmatikah za motorna vozila in motorna kolesa.

(2) Ti splošni uporabniški pogoji veljajo v času uporabe (za neregistrirane uporabnike) www.testipnevmatik.comin za trenutno veljavno verzijo ob času registracije (za registrirane uporabnike).

(3) Z uporabo www.testipnevmatik.com oz. na tej strani ponujanih storitev se uporabnik popolnoma strinja z uporabo te strani in vsakokratno veljavnih uporabniških pogojev.

3. člen - Lastne vsebine

Podjetje Delticom AG je v skladu z splošno zakonodajo odgovorno za vsebine, ki jih lahko prikličete v okviru ponudbe na strani www.testipnevmatik.com. Omejitve odgovornosti veljajo v skladu z 10. členom teh uporabniških pogojev.

4. člen - Tuje vsebine

(1) Podjetje Delticom AG daje uporabnikom možnost, da na strani www.testipnevmatik.com objavljajo določene vsebine tako, da jih lahko prikličejo tudi drugi uporabniki. Ta možnost je načeloma na voljo brezplačno, za izjeme se je treba posebej dogovoriti. K tem vsebinam (v nadaljevanju „Uporabniške vsebine“) sodijo:

- ocene pnevmatik,

- ocene uporabnikov,

- fotografije,

- videoposnetki.

(2) Objave uporabniških vsebin ni mogoče iztožiti, objaviti pod prisilo niti njihove objave zahtevati v kakršni koli drugi obliki. Pravica do objave uporabniških vsebin ne obstaja.

(3) Objavljanje uporabniških vsebin na www.testipnevmatik.comse ne smatra kot pravno zavezujoča izjava ali ugotovitev, ocena ali priporočilo Delticom AG; je le odraz mnenja uporabnikov. Podjetje Delticom AG si uporabniških vsebin ne prisvaja in ne zagotavlja pravilnosti, aktualnosti in/ali popolnosti objavljenih vsebin.

(4) Podjetje Delticom AG ni niti zavezano niti ne more celovito pregledovati in preverjati zakonite ustreznosti uporabniških vsebin. Če je podjetje Delticom AG opozorjeno na kršitve zakonov in/ali kršitev pravic, bo naredilo vse, kar je v njegovi moči, da bo kršitev saniralo. Nadaljnje podrobnosti obravnava 5. člen v nadaljevanju.

5. člen - Pravice intelektualne lastnine in podelitev pravic

(1) Na strani www.testipnevmatik.com objavljene vsebine/podatki (npr. proizvodi, blagovne znamke, logotipi, oznake podjetij itd. informacije, poročila, fotografije, videoposnetki), ki so po potrebi zakonsko zaščiteni.

Uporabnik podjetju Delticom AG podeljuje brezplačno pravico do shranjevanja vseh uporabniških vsebin, do razmnoževanja vsebin in do vseh drugih, trenutno znanih pravic uporabe in izkoriščanja vsebin ter njihove objave na poljubnem mestu na spletni strani www.testipnevmatik.com ali objave v drugih telemedijih, za katere je podjetje odgovorno, še posebej pa te vsebine narediti javno dostopne ali jih razmnoževati kako drugače. Podjetju Delticom AG dodeljuje pravico, da uporabniške vsebine podlicencira povezanim podjetjem.

(2) Dodelitev pravic do uporabniških vsebin je na splošno časovno neomejena. Uporabnik lahko z izbrisom vsebin kadar koli prekliče dodelitev pravic.

(3) Uporabnik zagotavlja, da je v celoti upravičen, podjetju Delticom AG dodeliti pravice v zgoraj navedenem obsegu.

(4) Če obstaja sum, da so na spletni strani www.testipnevmatik.com kršene avtorske pravice, to nemudoma sporočite na info@delti.com. Podjetje Delticom AG bo prijavo preverilo in po potrebi uvedlo ukrepe za odpravo kršitve. Podjetje Delticom AG si pridržuje pravico, da uporabniške vsebine in uporabniške profile zaklene in/ali jih trajno odstrani.

Podjetje Delticom AG ima poleg tega pravico, da:

- uporabi vsebine za namene oglaševanja prek spleta za lastne ponudbe in za ponudbe, ki jih opravijo z njim povezane družbe,

- dodeliti licenco pravice do uporabe tretjim osebam, če in v kolikor se uporaba vsebin zahteva na spletnih platformah tretjih oseb.

6. člen - Objavljanje uporabniških vsebin

(1) Uporabniške vsebine lahko objavijo tako registrirani kot neregistrirani uporabniki.

(2) Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal vsebin, ki:

- kršijo pravice tretjih, npr. avtorske pravice, pravice do blagovne znamke, patenta, blagovne znamke ali pravic izvajalcev, osebne pravice, pravice do varstva podatkov ali lastninske pravice,

- so žaljive, nasilne, agresivne, obrekljive, spodbujajo nasilje,

- so pornografske, vplivajo na mladino, rasistične, hujskajo množice ali so drugače kaznive/nezakonite,

- so neresnične.

(3) Najnižja starost za objavljanje uporabniških vsebin je 18 let.

(4) Uporabnikom ni dovoljeno, da za druge ali tretje oglašujejo prek spletne strani www.testipnevmatik.com. To velja tudi za posredovaje spletnih povezav. Pozitivne predstavitve izdelkov se v tem smislu, če izpolnjujejo zahteve 6. in (5) člena, ne bi smelo obravnavati kot oglaševanje.

(5) Ocene pnevmatik uporabnika morajo (vključno z izjavami v uporabniških profilih, komentarjih s slikami, slikami, videoposnetki) izpolnjevati naslednje zahteve. Uporabnik

- mora zagotoviti pravilno dodelitev lastne ocene zadevne pnevmatike,

- sme oddati oceno samo, če je tudi že sam uporabil pnevmatiko, ki se ocenjuje, 

- mora podati resnične navedbe o pnevmatikah, njihovi uporabnosti in voznih lastnostih ali drugih danostih/dogodkih, 

- ne sme objavljati vsebin proti plačilu ali kakršnim koli denarnim koristim,

- ne sme oddati ocene ali objaviti slike, če je zaposlen pri proizvajalcu, je lastnik ali prodajalec proizvajalca pnevmatike, ki se ocenjuje ali dela v njegovem imenu. Enako velja za zaposlene v podjetjih, ki imajo od proizvajalca pnevmatike, ki se jo ocenjuje, ekonomske koristi kot tudi za njihove zastopnike,

- ne sme oddati ocen, pri katerih je v ospredju obrekovanje proizvajalca ali podjetja Delticom AG ali ki imajo drug namen, kot pa je dejanska in nevtralna ocena pnevmatike,

- ne sme objavljati slik in videoposnetkov, na katerih se lahko prepoznajo osebe ali do katerih nima pravic.

7. člen - Varstvo podatkov

(1)  Osebni podatki, ki jih je uporabnik dal na voljo prek www.testipnevmatik.com, se bodo uporabljali v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov in našo veljavno politiko zasebnosti. To lahko prikličete tukaj.

(2) Prepovedano je zbiranje, shranjevanje in posredovanje osebnih podatkov drugih uporabnikov za namene, ki niso v skladu z nameni uporabe ponudbe. Uporabniki obravnavajo znane osebne podatke ali podatke, s katerimi so se seznanili načeloma zaupno, če jih ni objavila sama pooblaščena oseba.

8. člen - Objave

Uporabnik se zavezuje, da bo podjetje Delticom AG oproščeno vseh zahtev tretjih oseb, vključno z ustreznimi oz. pravno določenimi stroški za pravno varstvo, ki temelji na krivdni kršitvi uporabniških obveznosti ali na garanciji. Uporabnik podpira podjetje Delticom AG pri zavračanju takih zahtevkov, zlasti z zagotavljanjem vseh informacij, potrebnih za obrambo podjetja.

9. člen - Registracija

(1) Kreiranje uporabniškega računa (registracija) je mogoče za vse uporabnike, kadar koli in brezplačno.

(2) Za registracijo na spletni strani www.testipnevmatik.com mora biti uporabnik star najmanj 18 let. 

(3) Vsak uporabnik se zavezuje, da bo v okviru registracije navedel pravilne in popolne podatke ter ne bo kršil pravice tretjih oseb. Kršenje pravic tretjim osebam med drugim pomeni, da se uporabljajo osebne informacije ali drugi podatki tretjih oseb brez njihovega soglasja, npr. ime in priimek ali njihov e-naslov. Večkratna registracija ni dovoljena. Registrirani uporabniki lahko svoje prijavne podatke kadar koli spremenijo oz. posodobijo.

(4) Registrirani uporabniki so odgovorni za zaupno obravnavo dodeljenih oz. izbranih dostopnih podatkov (zlasti gesla). Vsak registriran uporabnik je dolžan v primeru izgube ali nepooblaščene uporabe svojih dostopnih podatkov nemudoma obvestiti podjetje Delticom AG. Podjetje Delticom AG ima pravico, da zaklene dostop do uporabniškega računa na spletni strani www.testipnevmatik.com, če obstaja sum, da geslo uporabljajo nepooblaščene tretje osebe; o tem je uporabnik obveščen.

(5) V primeru kršitev uporabniških pogojev ima podjetje Delticom AG pravico izbrisati informacije, ki jih je uporabnik objavil, ali vsebine, za katere uporabnik le odgovarja. Nadalje ima podjetje Delticom AG pravico, da uporabnika začasno ali trajno izključi od uporabe ponudbe.

(6) V primeru krivdne kršitve teh pogojev uporabe, uporabnik dodatno jamči Delticom AG, da bo povrnil vso zakonsko določeno neposredno in posredno škodo, vključno s finančnimi izgubami, ki iz tega izhajajo. Vsi dodatni zahtevki so pridržani.

(7) Odpoved uporabniškega računa ni vezana na rok in ga lahko kadar koli izbrišete ali pošljete e-pošto z odpovedjo na podjetje Delticom AG.

(8) Podjetje Delticom AG si pridržuje pravico, da v roku dveh tednov prekine registracijo brez navedbe razlogov. Pravica do odpovedi brez odpovednega roka zaradi pomembnega razloga ostaja nespremenjena. Pomemben razlog za odpoved je zlasti kršitev obveznosti, določenih v teh pogojih uporabe.

(9) V primeru odpovedi ali kakršne koli druge prekinitve pogodbe ima podjetje Delticom AG pravico, da zaklene ali izbriše od uporabnika objavljene uporabniške vsebine. Obveznost uporabe ali zaklepa ne obstaja.

10. člen - Jamstvo/odgovornost podjetja Delticom AG

(1) Podjetje Delticom AG ne jamči za popolnost, ažurnost, pravilnost, zakonitost ali siceršnjo kakovost informacij objavljenih na spletni strani www.testipnevmatik.com. Podjetje Delticom AG navedene informacije uporablja zgolj za usmeritev uporabnika. Podjetje Delticom AG ne jamči, da so uporabniki dejansko imetniki pravic za objavljene uporabniške vsebine.

(2) Poleg tega podjetje Delticom AG ne jamči, da vsebine na spletni strani www.testipnevmatik.com ne vsebujejo virusov ali drugih lastnosti, ki lahko delujejo škodljivo ali povzročijo okvare. Uporabnik je v zvezi s tem sam odgovoren za zaščito lastnih naprav za obdelavo podatkov.

(3) Podjetje Delticom AG odgovarja samo v primeru pogodbenih ali zunaj pogodbenih odškodninskih zahtevkov za odškodnino, nastalo zaradi namerne ali hude malomarnosti, in za škode, ki so posledica manjših kršitev iz malomarnosti takih obveznosti, ki šele omogočajo pravilno izvedbo obstoječe pogodbe z zadevnim uporabnikom in zato lahko pogodbeni partner zaupa, da bo izpolnjena (kardinalne obveznosti). V primeru slednjega je odgovornost omejena na za pogodbo značilno škodo, predvideno ob sklenitvi pogodbe. Zgornje omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru ogrožanja življenja, zdravja in telesnih poškodb, v okviru upoštevanja zakona o odgovornosti za proizvode in tudi v primeru prevzema izrecnih jamstev.

11. člen - Priprava spletne strani

 (1) Podjetje Delticom AG ne jamči za neprekinjeno uporabnost oz. dosegljivost ponudb prek spletne strani www.testipnevmatik.com; v zvezi s tem tudi ne jamči in še posebej ne prevzema odgovornosti za zakasnitve, prekinitve ali izpade v delovanju strani, ki so tehnične narave.

(2) Podjetje Delticom AG si pridržuje pravico, da brez predhodne najave na spletni strani www.testipnevmatik.com spremeni, dopolni ali izbriše objavljene informacije, jih v celoti ali deloma zaklene, spremeni, dopolni ali začasno ali dokončno ukine njihovo objavljanje.

(3) Prepovedan je vsak poskus motnje pravilnega delovanja spletne strani www.testipnevmatik.com, npr. tako da se poskuša zaobiti ali spremeniti varnostne funkcije računalniških sistemov, strežnikov, usmerjevalnikov ali drugih naprav, povezanih s spletom, si zagotoviti nepooblaščen dostop ali kakor koli drugače motiti delovanje teh sistemov/naprav.

(4) Podjetje Delticom ne odgovarja za izgubo podatkov

12. člen.  - Veljavno pravo, pristojnost in ostalo

(1) Podjetje Delticom lahko pojasnila uporabniku pošlje prek e-pošte, faksa ali navadne pošte, če v splošnih pogojih poslovanja ni določeno drugače. Poleg tega lahko podjetje Delticom pojasnila uporabniku pošlje prek sporočil v zasebni poštni predal prek www.testipnevmatik.com; velja za registrirane uporabnike.

(2)  Pristojno sodišče je v kraju sedeža podjetja Delticom AG, v Hannovru.

(3) Velja nemško pravo, ne upoštevata se mednarodno zasebno pravo in konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

13. člen - Salvatorična klavzula

Če bi bilo eno izmed določil tega sporazuma v celoti ali delno neučinkovito ali pa bi kasneje izgubilo svojo pravnomočnost, potem mora veljavnost preostalih določil ostati nedotaknjena od tega. Namesto neučinkovitega določila veljajo zakonski predpisi.